Nieuws / News

* 4/12/2019 Nava haar pupje is geboren . 

* 4/12/2019 Nava puppie is born.

* 16/05/2019 Laatste pupjes van onze Nanouche geboren .
  16/05/202/19 Last puppies born out of Nanouche .
* 9/1/2019 Rocci & Moose puppies geboren .
  9/1/2019 Rocci &Moose puppies are born . 
*
23/1/2018 Pupjes geboren van Nava.

  23/1/2018 Puppies are born from Nava . 

* 19/1/2018 Pupjes geboren van Nanouche.

  19/1/2018 Puppies are born from Nanouche 

* Ca. 20 Januari 2018 verwachten we 2 nestjes van Nanouche    en van Nava !

  Ca. 20 Januar puppies expect.

* 24 Augustus update homepage.

* 27 Dec 2016 Nava & Gassimou pups geboren /

  27 dec puppies    born out of Nava & Gassimou.