Nieuws / News

*14/06/2024 Nieuwe lay-out :-) 

* 06/05/2024 Website bijgewerkt/ Website up to date.

* 16/05/2021 We hebben in co-afspraak een nestje gedaan met Prisca " Powerful Nova star Of the four bee's . Het zijn 3 reutjes en 1 teefje geworden . Bedankt Inge voor je vertrouwen. 

07/02/2021 Nava haar laatste nestje is geboren . Pupjes en mama stellen het goed / 07/02/2021 Nava's last litter is born .Mom and kids doing fine.

* 18/09/2020 We hebben weer pupjes . Rocci heeft 3 pupjes op de wereld gezet . Helaas heeft het laatst geboren het niet gered. Dankbaar voor 2 knapperds die het heel goed doen / We have puppies . Rocci give birth on 3 puppies. Sadly the last born puppie didn't survive the birth. Tankfull for the 2 beautifuls. 

* 4/12/2019 Nava haar pupje is geboren /  4/12/2019 Nava puppie is born.

* 16/05/2019 Laatste pupjes van onze Nanouche geboren /  16/05/202/19 Last puppies born out of Nanouche .

* 9/1/2019 Rocci & Moose puppies geboren /  9/1/2019 Rocci &Moose puppies are born .

* 23/1/2018 Pupjes geboren van Nava./  23/1/2018 Puppies are born from Nava . 

* 19/1/2018 Pupjes geboren van Nanouche./  9/1/2018 Puppies are born from Nanouche 

* Ca. 20 Januari 2018 verwachten we 2 nestjes van Nanouche en van Nava / Ca. 20 Januar puppies expect out of Nanouche  and Nava ..

* 24 Augustus update homepage.

* 27 Dec 2016 Nava & Gassimou pups geboren / 27 dec puppies born out of Nava & Gassimou..